RadioAstro Stara Zagora


        

 

НАЧАЛО

RSI  RadioSky Imaging

ВИДЕО

ГАЛЕРИЯ

АРХИВ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТ


Бележити личности

Радиотелескопи

Новини

 

 

 

 

Изчисляване разстоянието Земя - Слънце

Изчисляване чрез данни получени от RSI

 

     

 

 

 

          Ще представим начин за изчисление на разстоянието между центъра на Слънцето и центъра на Земята. За тази цел ще използваме данните получени чрез RSI.

           На фигурата по-горе AB представлява диаметърът на Слънцето с център т.N.  Земята представлява  окръжност с център т.M.

             Първо  определяме ъгълът на антената <AMB. Това става като се определи времето на преминаване на Слънцето от т.А до т.В. Времето на транзита е определено на  2'8", което е 2,13. Това става чрез синтезиране на радиоизображение. В този случай използваме данни от сканиране на Слънцето от 17-08-19.

             На радиограмата по-долу е изобразено Слънцето чрез микровълново излъчване. Както знаем микровълновите изображения и видимите са две съвсем различни неща. Показано е къде би било Слънцето във видимия спектър.

 

             За по-добро разбиране е показано 3D изображение, което е и разрез на Слънцето.

 

 

          

  За да определим ъгълът използваме следното равенство:

2,13/1440 = х/360

х = 0,5325

 

            Намираме <АВМ = 89,73375

            ∆АВМ - равнобедрен

 

             Използваме тангенсова теорема

             tg<ABM=NM/NB,  NB=695700 км /радиус на Слънцето/

             tg89,73375 = NM/695700

            215,193867 = NM/695700

             NM = 149 710 373 км.

 

 

Източници на информация:

архив на Радиоастро

 

автор М. ДИМИТРОВ 2019 г.

НАЗАД

 

 

     

 

 

 

 RadioAstro Stara Zagora Bulgaria