RadioAstro Stara Zagora


        

 

НАЧАЛО

RSI   RadioSky Imaging

ВИДЕО

ГАЛЕРИЯ

АРХИВ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТ


Бележити личности

Радиотелескопи

Новини

RSI

RadioSky Imaging

         Радиотелескопът RadioSky Imaging е проектиран и предназначен  за наблюдение на обекти в Космоса с цел създаване на радио изображения и радио карти. В началото на проекта се използва  за наблюдение основно за наблюдение на Слънцето, като най-близка до нас звезда.  Радиотелескопа е плод на многогодишна работа на екипа от Стара Загора.

          След много неуспехи, през лятото на 2016 г, успяхме да получим първото радио изображение на Слънцето. Само по себе си то не може да се сравнява с изобрaженията получени от големите радиотелескопи, но то е уникално за България.

     

           Приемникът на RSI е радиометър, приемащ на честота 12 GHz /радио приемник, използван за измерване на средната мощност на шума  в определен честотен диапазон се нарича радиометър/, който сканира по вертикалната ос и може да се насочи към различни участъци от небето. Сигналът постъпва в антената, където се фокусира в конвертора LNB.  От там той се преобразува от  честота около 12 GHz до около 1 GHz. Постъпва в приемника, настроен да преобразува входния сигнал в напрежение, пропорционално на входния сигнал. Това напрежение постъпва в АЦП, където  аналоговия сигнал  се преработва в цифров вид. В същото време се събират и  подаваните  данни от позиционера,  които постъпват заедно в компютър. Софтуера, разработен за тази цел обработва данните и ги съхранява. Първоначално данните постъпваха в системата със скорост 14 пъти в секунда /базов модел 2016г/. В началото на 2017 г. след подобрение тази скорост бе увеличена на 40  пъти в секунда, а малко след това до 170 пъти в секунда /Sample rate/.
            Управлението на антената се извършва автоматично, след задаване на необходимите входни данни. Трябва да се подчертае, че системата постоянно търпи промени и подобрения
.

 

 

     

      Сайт за любителска радиоастрономия. Всички данни побликувани в него са приети и обработени от екипа на  РадиоАстро Стара Загора.

 

 

 

 
 

 


 RadioAstro Stara Zagora Bulgaria