RadioAstro Stara Zagora


        

 

НАЧАЛО

RSI  RadioSky Imaging

ВИДЕО

ГАЛЕРИЯ

АРХИВ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТ


Бележити личности

Радиотелескопи

Новини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДИО ЧЕСТОТИ ИЗПОЛЗВАНИ В РАДИОАСТРОНОМИЯТА

 

 

        През 1979г. на Световната административна конференция за радиото (WARC) на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), са определени честотни диапазони за радиоастрономически наблюдения. Най-ниските два диапазона обикновено се използват за наблюдения на Слънцето и Юпитер; диапазоните 73, 150 и 406 MHz са доста популярни за търсене и наблюдение на пулсари, а диапазона 1400 MHz се използва за наблюдение на водородната линия.

 

 • 13,36 - 13,41 MHz
 • 25,55 - 25,67 MHz
 • 73.00 - 74.60 MHz
 • 150.05 - 153.00 MHz
 • 406.10 - 410.00 MHz
 • 1400.0 - 1427.0 MHz

 

На XXI-ото Генерално събрание на Международния астрономически съюз (IAU) (Буенос Айрес, 23 юли - 1 август 1991) астрофизиците внимателно прегледали най-важните спектрални линии. IAU съставя списък на тези спектрални линии, съгласно таблицата по долу. IAU е инициирал необходимостта от защита на тези честотни диапозони от честотни и хармонични излъчвания, особено от космически предаватели.

 

 

 

Вещество

Substance

Честота

Защитен диапазон

Забележка 1)

Деутерий (DI)

Deuterium (DI)

327,384

MHz

327,00

-

327,70

MHz

 

Водород (HI)

Hydrogen (HI)

1420,406

MHz

1370,00

-

1427,00

MHz

2) 3)

Хидроксилен радикал (ОН)

Hydroxyl radical (OH)

1612,231

MHz

1606,80

-

1613,80

MHz

3) 4)

Хидроксилен радикал (ОН)

Hydroxyl radical (OH)

1665,402

MHz

1659,80

-

1667,10

MHz

4)

Хидроксилен радикал (ОН)

Hydroxyl radical (OH)

1667,359

MHz

1661,80

-

1669,00

MHz

4)

Хидроксилен радикал (ОН)

Hydroxyl radical (OH)

1720,530

MHz

1714,80

-

1722,20

MHz

3) 4)

Methyladyne (CH)

Methyladyne (CH)

3263,794

MHz

3252,90

-

3267,10

MHz

3) 4)

Methyladyne (CH)

Methyladyne (CH)

3335,481

MHz

3324,40

-

3338,80

MHz

3) 4)

Methyladyne (CH)

Methyladyne (CH)

3349,193

MHz

3338,00

-

3352,50

MHz

3) 4)

Формалдехид (H2CO)

Formaldehyde (H2CO)

4829,660

MHz

4813,60

-

4834,50

MHz

3) 4)

Метанол (СН2ОН)

Methanol (CH2OH)

6668,518

MHz

6661,80

-

6675,20

MHz

3) 6)

Изотоп на йонизиран хелий (3HeII)

Ionized Helium Isotope (3HeII)

8665,650

MHz

8660,00

-

8670,00

MHz

 

Метанол (СНЗОН)

Methanol (CH3OH)

12,178

GHz

12,17

-

12,19

GHz

3) 6)

Формалдехид (H2CO)

Formaldehyde (H2CO)

14,488

GHz

14,44

-

14,50

GHz

3) 4)

Циклопропенилиден (C3H2)

Cyclopropenylidene (C3H2)

18,343

GHz

18,28

-

18,36

GHz

3) 4) 6)

Водна пара (H2O)

Water Vapour (H2O)

22,235

GHz

22,16

-

22,26

GHz

3) 4)

Амоняк (NH3)

Ammonia (NH3)

23,694

GHz

23,61

-

23,71

GHz

4)

Амоняк (NH3)

Ammonia (NH3)

23,723

GHz

23,64

-

23,74

GHz

4)

Амоняк (NH3)

Ammonia (NH3)

23,870

GHz

23,79

-

23,89

GHz

4)

Силициев монооксид (SiO)

Silicon monoxide (SiO)

42,519

GHz

42,47

-

42,57

GHz

3)

Силициев монооксид (SiO)

Silicon monoxide (SiO)

42,821

GHz

42,77

-

42,86

GHz

 

Силициев монооксид (SiO)

Silicon monoxide (SiO)

42,880

GHz

42,83

-

42,93

GHz

 

Силициев монооксид (SiO)

Silicon monoxide (SiO)

43,122

GHz

43,07

-

43,17

GHz

 

Силициев монооксид (SiO)

Silicon monoxide (SiO)

43,424

GHz

43,37

-

43,47

GHz

 

Въглероден моносулфид (CS)

Carbon monosulphide (CS)

48,991

GHz

48,94

-

49,04

GHz

 

Деутериев формилов катион (DCO +)

Deuterated formylium (DCO+)

72,039

GHz

71,96

-

72,11

GHz

3)

Силициев монооксид (SiO)

Silicon monoxide (SiO)

86,243

GHz

86,16

-

86,33

GHz

 

Формилов катион (H13CO +)

Formylium (H13CO+)

86,754

GHz

86,66

-

86,84

GHz

 

Силициев монооксид (SiO)

Silicon monoxide (SiO)

86,847

GHz

86,76

-

86,93

GHz

 

Ethynyl radical 2Н)

Ethynyl radical (C2H)

87,300

GHz

87,21

-

87,39

GHz

5)

Циановодород (HCN)

Hydrogen cyanide (HCN)

88,632

GHz

88,34

-

88,72

GHz

4)

Формилов катион (HCO +)

Formylium (HCO+)

89,189

GHz

88,89

-

89,28

GHz

4)

Изоциановодород (HNC)

Hydrogen isocyanide (HNC)

90,664

GHz

90,57

-

90,76

GHz

 

Diazenylium (N2H)

Diazenylium (N2H)

93,174

GHz

93,07

-

93,27

GHz

 

Въглероден моносулфид (CS)

Carbon monosulphide (CS)

97,981

GHz

97,65

-

98,08

GHz

4)

Въглероден оксид (C18O)

Carbon monoxide (C18O)

109,782

GHz

109,67

-

109,89

GHz

 

Въглероден оксид (13CO)

Carbon monoxide (13CO)

110,201

GHz

109,83

-

110,31

GHz

4)

Въглероден оксид (C17O)

Carbon monoxide (C17O)

112,359

GHz

112,25

-

112,47

GHz

6)

Въглероден оксид (CO)

Carbon monoxide (CO)

115,271

GHz

114,88

-

115,39

GHz

4)

Формалдехид (H213CO)

Formaldehyde (H213CO)

137,450

GHz

137,31

-

137,59

GHz

3) 6)

Формалдехид (H2CO)

Formaldehyde (H2CO)

140,840

GHz

140,69

-

140,98

GHz

 

Въглероден моносулфид (CS)

Carbon monosulphide (CS)

146,969

GHz

146,82

-

147,12

GHz

 

Водна пара (H2O)

Water vapour (H2O)

183,310

GHz

183,12

-

183,50

GHz

 

Въглероден оксид (C18O)

Carbon monoxide (C18O)

219,560

GHz

219,34

-

219,78

GHz

 

Въглероден оксид (13CO)

Carbon monoxide (13CO)

220,399

GHz

219,67

-

220,62

GHz

4)

Въглероден оксид (CO)

Carbon monoxide (CO)

230,538

GHz

229,77

-

230,77

GHz

4)

Въглероден моносулфид (CS)

Carbon monosulphide (CS)

244,953

GHz

244,72

-

245,20

GHz

6)

Циановодород (HCN)

Hydrogen cyanide (HCN)

265,886

GHz

265,62

-

266,15

GHz

 

Формилов катион (HCO +)

Formylium (HCO+)

267,557

GHz

267,29

-

267,83

GHz

 

Изоциановодород (HNC)

Hydrogen isocyanide (HNC)

271,981

GHz

271,71

-

272,25

GHz

 

Dyazenulium (N2H +)

Dyazenulium (N2H+)

279,511

GHz

279,23

-

279,79

GHz

 

Въглероден оксид (C18O)

Carbon monoxide (C18O)

312,330

GHz

329,00

-

329,66

GHz

 

Въглероден оксид (13CO)

Carbon monoxide (13CO)

330,587

GHz

330,25

-

330,92

GHz

 

Въглероден моносулфид (CS)

Carbon monosulphide (CS)

342,883

GHz

342,54

-

343,23

GHz

 

Въглероден оксид (CO)

Carbon monoxide (CO)

345,796

GHz

345,45

-

346,14

GHz

 

Циановодород (HCN)

Hydrogen cyanide (HCN)

354,484

GHz

354,13

-

354,84

GHz

 

Формилов катион (HCO +)

Formylium (HCO+)

356,734

GHz

356,37

-

357,09

GHz

 

Dyazenulium (N2H +)

Dyazenulium (N2H+)

372,672

GHz

372,30

-

373,05

GHz

 

Водна пара (H2O)

Water vapour (H2O)

380,197

GHz

379,81

-

380,58

GHz

 

Въглероден оксид (C18O)

Carbon monoxide (C18O)

439,088

GHz

438,64

-

439,53

GHz

 

Въглероден оксид (13CO)

Carbon monoxide (13CO)

440,765

GHz

440,32

-

441,21

GHz

 

Въглероден оксид (CO)

Carbon monoxide (CO)

461,041

GHz

460,57

-

461,51

GHz

 

Тежка вода (HDO)

полу-тежка вода

Heavy water (HDO)

464,925

GHz

464,46

-

465,39

GHz

 

Въглерод (CI)

Carbon (CI)

492,162

GHz

491,66

-

492,66

GHz

 

Водна пара (H218O)

Water vapour (H218O)

547,676

GHz

547,13

-

548,22

GHz

 

Водна пара (H2O)

Water vapour (H2O)

556,936

GHz

556,37

-

557,50

GHz

 

Амоняк (15NH3)

Ammonia (15NH3)

572,113

GHz

571,54

-

572,69

GHz

 

Амоняк (NH3)

Ammonia (NH3)

572,498

GHz

571,92

-

573,07

GHz

 

Въглероден оксид (CO)

Carbon monoxide (CO)

691,473

GHz

690,78

-

692,17

GHz

 

Циановодород (HCN)

Hydrogen cyanide (HCN)

797,433

GHz

796,64

-

789,23

GHz

 

Формилов катион (HCO +)

Formylium (HCO+)

802,653

GHz

801,85

-

803,85

GHz

 

Въглероден оксид (CO)

Carbon monoxide (CO)

806,652

GHz

805,85

-

807,46

GHz

 

Въглерод (CI)

Carbon (CI)

809,350

GHz

808,54

-

810,16

GHz

 

 

Забележки:

 1. Ако забележка 2) или забележка 4) не са опоменати, диапазона на доплеровото отклонение на честотата, съответства на радиални скорости от +/- 300 km/s (съответстващи на излъчвания, които се среща в нашата галактика).
 2. Необходимо е увеличаване на диапазона от към ниската честота от 1400 до 1427 MHz, за да се позволи доплеровото отклонение на HI (водородната линия), да бъде наблюдавано от далечните галактики.
 3. Настоящото международно разпределение не е фиксирано в целия свят. За повече информация Виж: ITU-R Radio Regulations за по-подробна информация.
 4. Тъй като тези честоти се използват и за наблюдение на други галактики, посочените честотни диапазони включват доплерови оклонения, съответстващи на скорости до 1000 km/s. Трябва да се отбележи, че HI водородната линия е наблюдавана при честоти на червеното изместване до 500 MHz, някои линии от най-разпространените молекули са открити в галактики със скорости до 50 000 km/s, което съответства на намаляване на честотата до 17%.
 5. Има шест тясно разположени линии, свързани с тази молекула на тази честота. Изброената група е достатъчно широка, за да позволи наблюдение на всичките шест линии.
 6. Този ред не е споменат в ITU-R Radio Regulations.

 

 

Допълнителен списък на важни спектрални линии в милиметровите вълни

 

При подготовката на Световната конференция по радиосъобщения 2000 г., WRC-2000, която преразглежда разпределението на честотите над 71 GHz, работната група е проучила всички известни преходи в милиметрови и субмилиметрови вълни. Те са избрали ограничен брой астрофизически линии (най-важните спектрални линии). Този списък допълва предишния.

Вещество

Честота

Защитен диапазон

Deuterium (DI)

327,348

MHz

327,00

-

327,70

MHz

Hydrogen (HI)

1420,406

MHz

1370,00

-

1427,00

MHz

Hydroxyl radical (OH)

1612,231

MHz

1606,80

-

1613,80

MHz

Hydroxyl radical (OH)

1665,402

MHz

1659,80

-

1667,10

MHz

Hydroxyl radical (OH)

1667,359

MHz

1661,80

-

1669,00

MHz

Hydroxyl radical (OH)

1720,530

MHz

1714,80

-

1722,20

MHz

Methyladyne (CH)

3263,794

MHz

3242,40

-

3267,10

MHz

Methyladyne (CH)

3335,481

MHz

3324,40

-

3338,80

MHz

Methyladyne (CH)

3349,193

MHz

3338,00

-

3352,50

MHz

Formaldehyde (H2CO)

4829,660

MHz

4813,60

-

4834,50

MHz

Methanol (CH3OH)

6668,518

MHz

6661,80

-

6675,20

MHz

Helium (3He+)

8665,650

MHz

8657,00

-

8674,30

MHz

Methanol (CH3OH)

12,178

GHz

12,17

-

12,19

GHz

Formaldehyde (H2CO)

14,488

GHz

14,44

-

14,50

GHz

Cyclopropenylidene (C3H2)

18,343

GHz

18,28

-

18,36

GHz

Cyclopropenylidene (C3H2)

21,587

GHz

21,56

-

21,61

GHz

Water vapor (H2O)

22,235

GHz

22,16

-

22,26

GHz

Dicarbon monosulphide (CCS)

22,344

GHz

22,32

-

22,37

GHz

Ammonia (NH3)

23,694

GHz

23,61

-

23,72

GHz

Ammonia (NH3)

23,723

GHz

23,64

-

23,75

GHz

Ammonia (NH3)

23,870

GHz

23,79

-

23,89

GHz

Ammonia (NH3)

24,139

GHz

24,11

-

24,16

GHz

Methanol (CH3OH)

36,169

GHz

36,13

-

36,21

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

36,392

GHz

36,36

-

36,43

GHz

Silicon monoxide (SiO)

42,519

GHz

42,47

-

42,57

GHz

Silicon monoxide (SiO)

42,821

GHz

42,77

-

42,86

GHz

Silicon monoxide (SiO)

42,880

GHz

42,83

-

42,93

GHz

Silicon monoxide (SiO)

43,122

GHz

43,07

-

43,17

GHz

Silicon monoxide (SiO)

43,424

GHz

43,37

-

43,47

GHz

Dicarbon monosulphide (CCS)

45,379

GHz

45,33

-

45,42

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

45,490

GHz

45,44

-

45,54

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

46,247

GHz

46,20

-

46,29

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

48,207

GHz

48,16

-

48,26

GHz

Carbon monosulphide (CS)

48,991

GHz

48,83

-

49,04

GHz

Oxygen (O2)

56,265

GHz

56,21

-

56,32

GHz

Oxygen (O2)

58,324

GHz

58,27

-

58,38

GHz

Oxygen (O2)

58,446

GHz

58,39

-

58,50

GHz

Oxygen (O2)

59,164

GHz

59,10

-

59,22

GHz

Oxygen (O2)

59,591

GHz

59,53

-

59,65

GHz

Oxygen (O2)

60,306

GHz

60,25

-

60,37

GHz

Oxygen (O2)

60,434

GHz

60,37

-

60,49

GHz

Oxygen (O2)

61,151

GHz

61,09

-

61,21

GHz

Oxygen (O2)

62,486

GHz

62,42

-

62,55

GHz

Deuterated formylium (DCO+)

72,039

GHz

71,97

-

72,11

GHz

Deuterium cyanide (DCN)

72,415

GHz

72,34

-

72,49

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

72,784

GHz

72,71

-

72,86

GHz

Methyl cyanide (CH3CN)

73,590

GHz

73,51

-

73,66

GHz

Deuterated water (HDO)

80,578

GHz

80,50

-

80,66

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

81,881

GHz

81,80

-

81,96

GHz

Cyclopropenylidene (C3H2)

82,966

GHz

82,88

-

83,05

GHz

Cyclopropenylidene (C3H2)

85,339

GHz

85,05

-

85,42

GHz

Methyl acetylene (CH3CCH)

85,500

GHz

85,41

-

85,59

GHz

Deuterated Ammonia (NH2D)

85,926

GHz

85,84

-

86,01

GHz

Hydrogen cyanide (HC15N)

86,055

GHz

85,97

-

86,14

GHz

Silicon monoxide (SiO)

86,243

GHz

86,16

-

86,33

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

86,340

GHz

86,25

-

86,43

GHz

Formylium (H13CO+)

86,754

GHz

86,67

-

86,84

GHz

Hydrogen isocyanide (HN13C)

87,091

GHz

87,00

-

87,18

GHz

Silicon monoxide (SiO)

86,847

GHz

86,76

-

86,93

GHz

Ethynyl radical (C2H)

87,300

GHz

87,21

-

87,39

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

88,632

GHz

88,34

-

88,72

GHz

Hydrogen isocyanide (H15NC)

88,866

GHz

88,78

-

88,95

GHz

Formylium (HCO+)

89,189

GHz

88,89

-

89,28

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

90,664

GHz

90,57

-

90,75

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

90,979

GHz

90,89

-

91,07

GHz

Methyl cyanide (CH3CN)

91,980

GHz

91,88

-

92,07

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

92,494

GHz

92,40

-

92,59

GHz

Diazenylium (N2H+)

93,174

GHz

93,08

-

93,27

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

96,413

GHz

96,32

-

96,51

GHz

Carbon monosulphide (CS)

97,981

GHz

97,65

-

98,08

GHz

Sulphur monoxide (SO)

99,300

GHz

99,20

-

99,40

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

100,076

GHz

99,98

-

100,18

GHz

Methyl acetylene (CH3CCH)

102,500

GHz

102,39

-

102,60

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

109,174

GHz

109,06

-

109,28

GHz

Sulphur monoxide (SO)

109,252

GHz

109,14

-

109,36

GHz

Carbon monoxide (C18O)

109,782

GHz

109,67

-

109,89

GHz

Deuterated Ammonia (NH2D)

110,153

GHz

110,04

-

110,26

GHz

Carbon monoxide (13CO)

110,201

GHz

119,83

-

110,31

GHz

Methyl cyanide (CH3CN)

110,380

GHz

110,27

-

110,49

GHz

Carbon monoxide (C17O)

112,359

GHz

112,25

-

112,47

GHz

Cyano radical (CN)

113,500

GHz

113,39

-

113,61

GHz

Carbon monoxide (CO)

115,271

GHz

114,88

-

115,39

GHz

Oxygen (O2)

118,750

GHz

118,63

-

118,87

GHz

Silicon monoxide (SiO)

127,269

GHz

127,14

-

127,40

GHz

Formaldehyde (H213CO)

137,450

GHz

137,31

-

137,59

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

138,739

GHz

138,60

-

138,88

GHz

Formaldehyde (H2CO)

140,840

GHz

140,69

-

140,98

GHz

Deuterated formylium (DCO+)

144,077

GHz

143,93

-

144,22

GHz

Deuterium cyanide (DCN)

144,828

GHz

144,68

-

144,97

GHz

Formaldehyde (H2CO)

145,603

GHz

145,45

-

145,75

GHz

Carbon monosulphide (CS)

146,969

GHz

146,48

-

147,12

GHz

Methyl cyanide (CH3CN)

147,170

GHz

147,02

-

147,32

GHz

Nitric oxide (NO)

150,400

GHz

149,95

-

150,85

GHz

Formaldehyde (H2CO)

150,498

GHz

150,35

-

150,65

GHz

Methyl acetylene (CH3CCH)

153,800

GHz

153,64

-

153,95

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

154,657

GHz

154,50

-

154,81

GHz

Cyanoacetylene (HC3N)

163,753

GHz

163,59

-

163,92

GHz

Hydrogen sulphide (H2S)

168,760

GHz

168,59

-

168,93

GHz

Silicon monoxide (SiO)

173,688

GHz

173,51

-

173,86

GHz

Water vapor (H2O)

183,310

GHz

183,13

-

183,49

GHz

Carbon monosulphide (CS)

195,954

GHz

195,30

-

196,15

GHz

Water vapor (H218O)

203,132

GHz

202,93

-

203,34

GHz

Sulphur monoxide (SO)

206,176

GHz

205,97

-

206,38

GHz

Sulphur monoxide (SO)

215,221

GHz

215,01

-

215,44

GHz

Deuterated formylium (DCO+)

216,113

GHz

215,90

-

216,33

GHz

Silicon monoxide (SiO)

217,105

GHz

216,89

-

217,32

GHz

Deuterium cyanide (DCN)

217,239

GHz

217,02

-

217,46

GHz

Formaldehyde (H2CO)

218,222

GHz

218,00

-

218,44

GHz

Carbon monoxide (C18O)

219,560

GHz

219,34

-

219,78

GHz

Carbon monoxide (13CO)

220,399

GHz

219,67

-

220,62

GHz

Methyl cyanide (CH3CN)

220,700

GHz

220,48

-

220,92

GHz

Sulphur dioxide (SO2)

221,965

GHz

221,74

-

222,19

GHz

Methyl acetylene (CH3CCH)

222,100

GHz

221,87

-

222,32

GHz

Carbon monoxide (C17O)

224,714

GHz

224,49

-

224,94

GHz

Sulphur dioxide (SO2)

225,154

GHz

224,93

-

225,38

GHz

Deuterated water (HDO)

225,897

GHz

225,67

-

226,12

GHz

Cyano radical (CN)

226,600

GHz

226,37

-

226,83

GHz

Cyano radical (CN)

226,800

GHz

226,57

-

227,03

GHz

Carbon monoxide (CO)

230,538

GHz

229,77

-

230,77

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

231,221

GHz

230,99

-

231,45

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

241,016

GHz

240,77

-

241,26

GHz

Deuterated water (HDO)

241,562

GHz

241,32

-

241,80

GHz

Methanol (CH3OH)

241,700

GHz

241,46

-

241,94

GHz

Methanol (CH3OH)

241,767

GHz

241,53

-

242,01

GHz

Methanol (CH3OH)

241,791

GHz

241,55

-

242,03

GHz

Methanol (CH3OH)

241,842

GHz

241,60

-

242,08

GHz

Carbon monosulphide (CS)

244,953

GHz

244,14

-

245,20

GHz

Nitric oxide (NO)

250,600

GHz

250,35

-

250,85

GHz

Sulphur dioxide (SO2)

251,211

GHz

250,96

-

251,46

GHz

Methyl cyanide (CH3CN)

257,500

GHz

257,24

-

257,76

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

259,012

GHz

258,75

-

259,27

GHz

Formylium (H13CO+)

260,255

GHz

259,99

-

260,52

GHz

Silicon monoxide (SiO)

260,518

GHz

260,26

-

260,78

GHz

Hydrogen isocyanide (HN13C)

261,263

GHz

261,00

-

261,52

GHz

Ethynyl radical (C2H)

262,000

GHz

261,74

-

262,26

GHz

Sulphur dioxide (SO2)

262,334

GHz

262,07

-

262,60

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

265,886

GHz

265,00

-

266,15

GHz

Formylium (HCO+)

267,557

GHz

266,66

-

267,82

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

271,981

GHz

271,71

-

272,25

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

277,455

GHz

277,18

-

277,73

GHz

Diazenylium (N2H+)

279,511

GHz

279,23

-

279,79

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

289,209

GHz

288,92

-

289,50

GHz

Sodium hydride (NaH)

289,860

GHz

289,57

-

290,15

GHz

Carbon monosulphide (CS)

293,912

GHz

292,93

-

294,21

GHz

Hydronium (H3O+)

307,192

GHz

306,88

-

307,50

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

323,685

GHz

323,36

-

324,01

GHz

Water vapor (H2O)

325,153

GHz

324,83

-

325,48

GHz

Heavy water (HDO)

313,750

GHz

313,44

-

314,06

GHz

Carbon monoxide (C18O)

329,330

GHz

329,00

-

329,66

GHz

Carbon monoxide (13CO)

330,587

GHz

329,49

-

330,92

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

337,397

GHz

337,06

-

337,73

GHz

Cyano radical (CN)

340,030

GHz

339,69

-

340,37

GHz

Cyano radical (CN)

340,250

GHz

339,91

-

340,59

GHz

Carbon monosulphide (CS)

342,883

GHz

341,74

-

343,23

GHz

Hydrogen cyanide (HC15N)

344,200

GHz

343,86

-

344,54

GHz

Magnesium hydride (MgH)

344,305

GHz

343,96

-

344,65

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

344,340

GHz

344,00

-

344,68

GHz

Carbon monoxide (CO)

345,796

GHz

344,64

-

346,14

GHz

Formylium (H13CO+)

346,999

GHz

346,65

-

347,35

GHz

Silicon monoxide (SiO)

347,331

GHz

346,98

-

347,68

GHz

Ethynyl radical (C2H)

349,340

GHz

348,99

-

349,69

GHz

Ethynyl radical (C2H)

349,390

GHz

349,04

-

349,74

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

354,484

GHz

353,30

-

354,84

GHz

Formylium (HCO+)

356,734

GHz

355,54

-

357,09

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

362,630

GHz

362,27

-

362,99

GHz

Hydronium (H3O+)

364,797

GHz

364,43

-

365,16

GHz

Oxygen (O2)

368,498

GHz

368,13

-

368,87

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

369,908

GHz

369,54

-

370,28

GHz

H2D+

372,421

GHz

372,05

-

372,79

GHz

Diazenylium (N2H+)

372,672

GHz

372,30

-

373,04

GHz

Water vapor (H2O)

380,197

GHz

379,82

-

380,58

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

385,578

GHz

385,19

-

385,96

GHz

Hydronium (H3O+)

388,459

GHz

388,07

-

388,85

GHz

Water vapor (H218O)

390,608

GHz

390,22

-

391,00

GHz

Silicon monoxide (SiO)

390,728

GHz

390,34

-

391,12

GHz

Carbon monosulphide (CS)

391,847

GHz

390,54

-

392,24

GHz

Hydronium (H3O+)

396,272

GHz

395,88

-

396,67

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

416,123

GHz

415,71

-

416,54

GHz

Oxygen (O2)

424,763

GHz

424,34

-

425,19

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

431,660

GHz

431,23

-

432,09

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

433,751

GHz

433,32

-

434,19

GHz

Silicon monoxide (SiO)

434,120

GHz

433,69

-

434,55

GHz

Carbon monoxide (C18O)

439,088

GHz

438,65

-

439,53

GHz

Water vapor (H2O)

439,151

GHz

438,71

-

439,59

GHz

Carbon monoxide (13CO)

440,765

GHz

439,30

-

441,21

GHz

Carbon monosulphide (CS)

440,803

GHz

439,33

-

441,24

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

443,123

GHz

441,65

-

443,57

GHz

Lithium hydride (LiH)

443,957

GHz

443,51

-

444,40

GHz

Water vapor (H2O)

448,001

GHz

447,55

-

448,45

GHz

Hyrogen Sulphide (H2S)

452,390

GHz

451,94

-

452,84

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

453,270

GHz

452,82

-

453,72

GHz

Carbon monoxide (CO)

461,041

GHz

459,50

-

461,50

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

462,331

GHz

461,87

-

462,79

GHz

NH2

462,400

GHz

461,94

-

462,86

GHz

Heavy water (HDO)

464,925

GHz

464,46

-

465,39

GHz

NH2

469,300

GHz

468,83

-

469,77

GHz

Water vapor (H2O)

474,689

GHz

474,21

-

475,16

GHz

Silicon monoxide (SiO)

477,503

GHz

477,03

-

477,98

GHz

Heavy water (HDO)

479,947

GHz

479,47

-

480,43

GHz

Heavy water (HDO)

481,780

GHz

481,30

-

482,26

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

481,916

GHz

481,43

-

482,40

GHz

Oxygen (O2)

487,249

GHz

486,76

-

487,74

GHz

Water vapor (H218O)

489,054

GHz

488,56

-

489,54

GHz

Carbon monosulphide (CS)

489,751

GHz

488,12

-

490,24

GHz

Heavy water (HDO)

490,597

GHz

490,11

-

491,09

GHz

Carbon (CI)

492,162

GHz

490,52

-

492,65

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

508,528

GHz

508,02

-

509,04

GHz

Heavy water (HDO)

509,292

GHz

508,78

-

509,80

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

517,970

GHz

517,45

-

518,49

GHz

Silicon monoxide (SiO)

520,878

GHz

520,36

-

521,40

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

530,071

GHz

529,54

-

530,60

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

531,716

GHz

529,94

-

532,25

GHz

Methylidyne (CH)

532,700

GHz

532,17

-

533,23

GHz

SiH2

536,600

GHz

536,06

-

537,14

GHz

Methylidyne (CH)

536,800

GHz

536,26

-

537,34

GHz

Carbon monosulphide (CS)

538,689

GHz

536,89

-

539,23

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

543,897

GHz

543,35

-

544,44

GHz

Water vapor (H218O)

547,676

GHz

547,13

-

548,22

GHz

Carbon monoxide (13CO)

550,926

GHz

549,09

-

551,48

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

554,715

GHz

554,16

-

555,27

GHz

Water vapor (H2O)

556,936

GHz

556,38

-

557,49

GHz

Silicon monoxide (SiO)

564,244

GHz

563,68

-

564,81

GHz

Ammonia (15NH3)

572,113

GHz

571,54

-

572,69

GHz

Ammonia (NH3)

572,498

GHz

571,93

-

573,07

GHz

SiH2

575,800

GHz

575,22

-

576,38

GHz

Carbon monoxide (CO)

576,268

GHz

574,35

-

576,84

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

578,216

GHz

577,64

-

578,79

GHz

Sodium Hydride (NaH)

579,480

GHz

578,90

-

580,06

GHz

Carbon monosulphide (CS)

587,616

GHz

587,03

-

588,20

GHz

Heavy water (HDO)

599,927

GHz

599,33

-

600,53

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

600,889

GHz

600,29

-

601,49

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

604,268

GHz

603,66

-

604,87

GHz

Silicon monoxide (SiO)

607,599

GHz

606,99

-

608,21

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

620,304

GHz

618,24

-

620,92

GHz

Water vapor (H2O)

620,700

GHz

620,08

-

621,32

GHz

Heavy water (HDO)

622,483

GHz

621,86

-

623,11

GHz

Silicon hydride (SiH)

624,900

GHz

624,27

-

625,53

GHz

Hydrogen chloride (HCl)

625,040

GHz

624,41

-

625,67

GHz

Hydrogen chloride (HCl)

625,980

GHz

625,35

-

626,61

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

626,349

GHz

625,72

-

626,98

GHz

Silicon hydride (SiH)

627,700

GHz

627,07

-

628,33

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

634,510

GHz

633,88

-

635,14

GHz

Carbon monosulphide (CS)

636,532

GHz

634,41

-

637,17

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

647,050

GHz

646,40

-

647,70

GHz

H2D+

648,337

GHz

647,69

-

648,99

GHz

Silicon monoxide (SiO)

650,944

GHz

650,29

-

651,60

GHz

Carbon monoxide (13CO)

661,067

GHz

658,86

-

661,73

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

674,470

GHz

673,80

-

675,14

GHz

Carbon monosulphide (CS)

685,435

GHz

683,15

-

686,12

GHz

Magnesium hydride (MgH)

687,100

GHz

686,41

-

687,79

GHz

Magnesium hydride (MgH)

687,900

GHz

687,21

-

688,59

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

690,268

GHz

689,58

-

690,96

GHz

Carbon monoxide (CO)

691,473

GHz

689,17

-

692,16

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

693,195

GHz

692,50

-

693,89

GHz

Silicon monoxide (SiO)

694,275

GHz

693,58

-

694,97

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

708,877

GHz

708,17

-

709,59

GHz

Oxygen (O2)

715,393

GHz

714,68

-

716,11

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

722,577

GHz

721,85

-

723,30

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

725,107

GHz

724,38

-

725,83

GHz

Carbon monosulphide (CS)

734,324

GHz

733,59

-

735,06

GHz

Silicon monoxide (SiO)

737,594

GHz

736,86

-

738,33

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

739,324

GHz

738,58

-

740,06

GHz

Water vapor (H218O)

745,320

GHz

744,57

-

746,07

GHz

Water vapor (H2O)

752,033

GHz

751,28

-

752,79

GHz

Heavy water (HDO)

753,411

GHz

752,66

-

754,16

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

770,669

GHz

769,90

-

771,44

GHz

Oxygen (O2)

773,840

GHz

773,07

-

774,61

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

776,819

GHz

776,04

-

777,60

GHz

Silicon monoxide (SiO)

780,594

GHz

779,81

-

781,38

GHz

Carbon monosulphide (CS)

783,199

GHz

782,42

-

783,98

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

785,434

GHz

784,65

-

786,22

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

797,433

GHz

794,77

-

798,23

GHz

Formylium (HCO+)

802,653

GHz

799,98

-

803,46

GHz

Carbon monoxide (CO)

806,652

GHz

803,96

-

807,46

GHz

Carbon (CI)

809,350

GHz

806,65

-

810,16

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

815,684

GHz

812,96

-

816,50

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

818,745

GHz

817,93

-

819,56

GHz

Silicon monoxide (SiO)

824,186

GHz

823,36

-

825,01

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

831,523

GHz

830,69

-

832,36

GHz

Carbon monosulphide (CS)

832,057

GHz

829,28

-

832,89

GHz

Oxygen (O2)

834,146

GHz

833,31

-

834,98

GHz

Methylidinium (CH+)

835,070

GHz

834,23

-

835,91

GHz

Hydrogen cyanide (H13CN)

863,069

GHz

862,21

-

863,93

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

866,804

GHz

865,94

-

867,67

GHz

Sulpher hydride (SH)

866,900

GHz

866,03

-

867,77

GHz

Silicon monoxide (SiO)

867,457

GHz

866,59

-

868,33

GHz

Sulpher hydride (SH)

875,200

GHz

874,32

-

876,08

GHz

Carbon monosulphide (13CS)

877,591

GHz

876,71

-

878,47

GHz

Carbon monosulphide (CS)

880,899

GHz

877,96

-

881,78

GHz

Carbon monoxide (13CO)

881,273

GHz

878,33

-

882,15

GHz

Hydrogen cyanide (HCN)

885,977

GHz

883,02

-

886,86

GHz

Lithium hydride (LiH)

886,500

GHz

885,61

-

887,39

GHz

Formilium (HCO+)

891,558

GHz

888,59

-

892,45

GHz

Heavy water (HDO)

893,639

GHz

892,74

-

894,53

GHz

Hydrogen isocyanide (HNC)

906,239

GHz

905,33

-

907,15

GHz

Silicon monoxide (SiO)

910,710

GHz

909,80

-

911,62

GHz

Carbon monosulphide (C34S)

914,844

GHz

913,93

-

915,76

GHz

Water vapor (H2O)

916,172

GHz

915,26

-

917,09

GHz

Heavy water (HDO)

919,310

GHz

918,39

-

920,23

GHz

Carbon monoxide (CO)

921,800

GHz