RadioAstro Stara Zagora


         

 

НАЧАЛО

RSI  RadioSky Imaging

ВИДЕО

ГАЛЕРИЯ

АРХИВ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТ


Бележити личности

Радиотелескопи

Новини

 

 

Радио снимка

Радио изображение

Imaging Radio Astronomy

       Какво представлява радио снимка  или радио изображение? Как чрез използването на радиотелескоп можем да получим радио снимка?

       Както знаем, всяко тяло с температура по-голяма от абсолютната нула излъчва електромагнитни вълни Т>0К. Всички обекти в космическото пространство излъчват радио вълни, едни повече други по-малко. Звезди /Слънцето/, галактики, квазари и др. Важно е да знаем, че естественното радио излъчване от космическия микровълнов фон, дискретни астрономически източници, земната атмосфера и повърхноста на Земята представлява случаен шум, който е почти неразлечим от шума, генериран от топъл резистор или от електрониката на приемника. Поради тази причина не е никак лесно да се получи качествено изображение.

       Радиотелескопите могат да засекат тези радио вълни и да ги превърнат в "снимка", която доста прилича на фотография. Нашите очи не са пригодени да улавят радио вълни и затова е доста трудно да си представим самия процес на  образуването на радио снимка.

         Изходният  сигнал на приемника се записва за съхранение. Именно в този сигнал се съхранява информацията за наблюдавания обект. Какво виждате по-долу?

 

0 1 1 1 0
1 2 3 2 1
1 3 4 3 1
1 2 3 2 1
0 1 1 1 0

 

          Много квадратчета подредени едно до друго, в които има записани числа. Всяко отделно квадратче представлява пиксел. Не ви ли е познато това? Всеки пиксел съхранява информация за радиовълните, идващи от даден участък от пространството. Програмата записва във всяко квадратче дадена стойност, в зависимост от силата на сигнала постъпващ в антената  на RSI.

        Сега ако зададем цвят на всяко квадратче според неговата стойност, ще получим радио снимка. Радио астрономите могат да прекарат часове или дори дни в сканиране на даден обект, с цел да получат достатъчно информация. Самата  обработка на данните от своя страна може да отнеме доста повече време, от дни до седмици.

 

0 1 1 1 0
1 2 3 2 1
1 3 4 3 1
1 2 3 2 1
0 1 1 1 0

                 

     

 

 


 RadioAstro Stara Zagora Bulgaria