RadioAstro Stara Zagora


        

 

НАЧАЛО

RSI  RadioSky Imaging

ВИДЕО

ГАЛЕРИЯ

АРХИВ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТ


Бележити личности

Радиотелескопи

Новини

 

     

 

     

SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7

SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число)

A - Ap-индекс

K - Kp-индекс

XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES

304A - слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий)

PtnFlx - поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)

ElcFlx - поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV

Aurora - индекс за аврорална активност

Mag(Bz) - интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност)

SolarWind -  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята

GMT - универсално време (UT , по Гринвич)

   
 

 

 
 

Click to get your own widget

 

 

 

 

 

  


 RadioAstro Stara Zagora Bulgaria