RadioAstro Stara Zagora


        

 

НАЧАЛО

RSI

ВИДЕО

ГАЛЕРИЯ

АРХИВ

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТ


Бележити личности

Радиотелескопи

Новини

 

 

 Сравнителен анализ на данни получени чрез два различни метода за наблюдение

 

          Радио изображението на фиг.1 е получено чрез сканиране по вертикалата с RSI радио телескоп. Честота на приемане 12 GHz, честота на дискретизация 14 s/s (sample per second).

 

          На радио грамата от фиг.2 се вижда графично изобразен сигнал от две сканирания по централната линия на Слънцето с продължителност 6,7 сек.

         На фиг.3 е показана радио грама, получена чрез сканиране по метода - транзит на Слънцето. Времето за цялото и получаване е около 50 мин. Самото Слънце, както се вижда преминава за около 30 мин. Наблюдава се голяма резолюция на приетия сигнал, поради факта, че тук само един ред сканиране трае в пъти повече време от сигнала на фиг.2, нужен за получаване на изображението от фиг.1. Честотата на дискретизация в случая е само 1s/s.Тук  разликата е в пъти по-малка.

         И в двата случая на наблюдение е използван един и същ приемник  , LNB и офсетова антена 60 см.

          Виждате ли разлика в следващата визуализация?

 

          Заменено е радио изображението на Слънцето с друго, което е обработено по друг начин. Предното беше контурно, на което по-ясно се отличават различните зони на излъчване на Слънцето. Всяко  радио изображение обработено по различен начин може да ни даде различна информация за източника на излъчване.

 

 

Източници на информация: архив на RadioAstro

автор М. ДИМИТРОВ 2017 г.

НАЗАД

     

 

 


 RadioAstro Stara Zagora Bulgaria